دو قلوهای بابلی Babylonian Twins - دانلود اندروید : برادرانی دو قلو روایتی تازه از دزدی های خود را شروع میکنند همانند یک جنگجویی که برای زنده مانند باید رسم کشتن را به تصویر بکشد این دو برای زندگی کردن در خیابان های شهر بزرگ بابل دست به دزدی میزنند شما میتوانید با کمک به آنها در داستان آنها سهیم باشید.

http://dl.yekmobile.com/2013/admin66/pic/z5/babylonian-twins-platformer-hd%20(1).jpg